Rotterdamsche School

Transformatie van een monumentaal pand

Schoolgebouw met kapel worden appartementen

Het schoolgebouw met kapel dateert van 1932 en is de laatste jaren gebruikt door het Albeda college. EGM architecten maakt in nauwe samenwerking met TransVORM het ontwerp voor een woongebouw met 45 appartementen. Aangezien het een gemeentelijk monument is, is steeds de afweging gemaakt tussen monumentale waarde en ambities op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing en binnenklimaat. EGM wilde bij de transformatie de monumentale kwaliteiten en elementen van het gebouw zoveel mogelijk behouden, benadrukken en herstellen.

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

X

Rotterdamsche School

Energielabels, thermische isolatie en koudebruggen

Gedurende het proces begeleiden de adviseurs de collega's van EGM architecten op het gebied van energielabels, thermische isolatie en koudebruggen. Hiervoor is het BIM model van de architect gebruikt. Vanwege het monumentale karakter blijven kozijnen deels gehandhaafd en is het isoleren van de gevels aan de binnenzijde voor de hand liggend. Om koudebruggen te beperken en dus het risico op condensatie en schimmel te verminderen, is de detaillering ingevoerd in het computerprogramma Trisco. We maken ons hard om de ambitie van een zo hoog mogelijk energielabel met de woningverbeteringen te behalen met deze maatregelen.

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact met ons op!