IKC Zoggel Uden

Praktische adviezen op het gebied van geluid en brandveiligheid

Praktische maatregelen om de akoestische kwaliteiten te verbeteren

De nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum Zoggel (basisschool met peuterspeelzaal en kinderdagopvang) in Uden is ontworpen door Bonnemayer architecten. EGM adviseurs heeft het bouwfysisch advies verzorgd. Details en constructie opbouw zijn beoordeeld op warmte- en vochtgedrag. Op het gebied van geluid en brandveiligheid zijn er berekeningen gemaakt voor de bouwaanvraag en praktische adviezen gegeven.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

X

IKC Zoggel Uden

Akoestisch advies

Voor het plan is een akoestisch PvE opgesteld, rekening houdend met de gewenste klasse B uit het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015. De voorgestelde constructies en opbouw zijn beoordeeld aan de hand van het akoestisch PvE: geluidisolatie (intern en extern), geluid van installaties en akoestiek (nagalmtijd). Met behulp van de installatiegegevens zijn bouwkundige maatregelen voorgesteld om te voldoen aan de opgestelde geluidseisen. Daar waar nodig zijn praktische maatregelen beschreven die de akoestische kwaliteit voldoende verbeteren.

 

Brandveiligheidsadvies

Daarnaast zijn adviezen gegeven met betrekking tot brandveiligheid, zowel op grote als op kleine schaal. De indeling in brandcompartimenten is beoordeeld, net als het vluchten, de brandwerendheid van de bouwconstructie en de detaillering van de vliesgevel ter plaatse van een brandscheiding. Met een vuurlastberekening is aangetoond dat de tijdsduur van 90 minuten voor de sterkte bij brand met 30 minuten kan worden gereduceerd, ondanks dat sprake is van een HSB binnenspouwblad.

De uitvoering is gestart in maart 2016, de oplevering is gepland in december 2016.

http://www.bonnemayerarchitecten.nl/ikc-speelplein-zoggel-uden/

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact met ons op!