Cees Dirks

bouwkundig adviseur

Over Cees

Als adviseur ligt mijn expertise in het verzorgen van specialistisch advies. Dit kan te maken hebben met veiligheid- en gezondheidsaspecten bij een gebouwontwerp, of advisering in materiaalkeuze en detailoplossingen. Hierbij zorg ik er voor dat mijn adviezen duurzaam, veilig en onderhoudsvriendelijk zijn.


Mijn belangrijkste uitdaging ligt op het gebied van brandveiligheid en bouwpathologie. Voor brandveiligheid inventariseer ik bestaande gebouwen en geef verbeterpunten aan bij de klant. Bij bouwpathologie richt ik mij op het onderzoek naar bijvoorbeeld vocht-, tocht- en koude klachten, schimmelvorming, scheurvorming of onjuiste detaillering. Ik bekijk het probleem nauwkeurig, en stel op basis hiervan heldere en praktisch adviezen op.

Contact