Bouwpathologie

Wij lossen bouwkundige gebreken op door een grondige analyse met een praktische oplossing

Bouwpathologie onderzoekt de oorzaken van schade aan gebouwen. Het is een methode om diep in de structuur van een gebouw door te dringen en de bron van een mankement te achterhalen. EGM adviseurs heeft een lange staat van dienst als het gaat om gedegen bouwpathologisch onderzoek dat niet alleen de oorzaken achterhaalt, maar tevens heldere adviezen geeft over de mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Mankementen die wij veel tegenkomen zijn scheurvorming, lekkage, vocht- en schimmelvorming, degeneratie van materialen en verzakkingen. Het type gebrek is meestal snel te achterhalen, maar de bron van het probleem vergt dat we het binnenste van een gebouw doorlichten om de redenen achter een probleem te doorgronden. Wat onze bouwpathologie tot waardevol instrument maakt, is dat we vervolgens een helder advies geven over de manieren waarop klachten te verhelpen zijn. Daarbij gaan we voorbij de visuele oplossing en zoeken een structurele aanpak.

 

Voorbij de schade zelf kijken

Oorzaken van schades kunnen liggen in de structuur van een pand, de gekozen materialen en hoe materialen op elkaar reageren, de wijze van detailleren zoals het juist toepassen van waterkerende en dampremmende lagen, de bouwperiode, de constructie zelf en zelfs de locatie of de manier van gebruik. Al deze factoren los van elkaar of juist in onderlinge relatie kunnen de reden zijn dat een mankement zich voordoet. Vanwege dit complexe samenspel, is de juiste expertise nodig om tot een deugdelijk herstelplan te komen.

 

Wij hebben kennis van elementaire zaken als constructie, bouwfysica, bouwmethodiek en materiaalgebruik. Gecombineerd met onze kennis over bouw- en architectuurgeschiedenis, beschikken wij over zowel de vakinhoudelijke als de praktische ervaring en hebben wij bij nieuwbouw en bestaande bouw altijd een passende oplossing.

 

Esthetisch of constructief

Een eerste vraag die wij onszelf stellen is of het probleem esthetisch en/of constructief is. Esthetische schade is een onbevredigend beeld en leidt tot gevoelens van onbehagen, maar heeft geen consequenties voor constructie en structuur. In deze categorie schade moet het gezondheidsrisico niet uitgesloten worden. Zo is schimmelwerking geen constructief probleem, maar kan dit wel tot gezondheidsklachten leiden. Bederft esthetische schade meestal vooral het gebruiksplezier, constructieve schade leidt tot gevaarlijke situaties. Er kan sprake zijn van een uitvoeringsfout, maar de oorzaak kan ook liggen in het klimaat in relatie tot de toegepaste materialen.

 

De laatste jaren is vooral het correct lezen van bestektekeningen een toenemend probleem geworden. Bouwpathologisch onderzoek wijst steeds vaker uit dat het simpelweg ontbreken van materialen, zoals waterkerende lagen, of het verkeerd toepassen ervan leidt tot schades. EGM adviseurs maakt onderdeel uit van verschillende overlegplatforms om dergelijke, vaker voorkomende problemen onder de aandacht te brengen. Om deze uitvoeringsfouten te voorkomen helpt goed toezicht en directievoering op de bouw.